นักขุด crypto สามารถทำให้โลกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่?


บริษัทต่างๆ โดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดสาธารณะ อยู่ภายใต้แรงกดดันในการลดการปล่อยคาร์บอน John Belizaire ผู้อำนวยการของ Soluna กล่าว เมื่อคนงานเหมืองกลายเป็นสาธารณะ การใช้พลังงานของพวกเขาก็กลายเป็นข้อมูลสาธารณะ และ "และอย่างที่คุณคงจินตนาการได้ว่า ไม่มีธุรกิจใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสาธารณะที่ไม่รอดพ้น" “เราทุกคนอยู่บนกระดาษ ณ จุดนี้บนด้านหลังของ Tesla ที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง” เบลิแซร์กล่าว