ไทยผ่อนคลายกฎภาษีสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลจนถึงปี 2023


ผู้นำด้านข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับ cryptocurrencies สินทรัพย์ดิจิทัล และอนาคตของเงิน CoinDesk เป็นสื่อที่มุ่งมั่นเพื่อมาตรฐานสูงสุดของนักข่าวและปฏิบัติตามนโยบายด้านบรรณาธิการที่เข้มงวด CoinDesk เป็น บริษัท ย่อยที่ดำเนินงานอิสระของกลุ่ม Digital Currency ซึ่งลงทุนในการเริ่มต้นระบบ cryptocurrency และ blockchain ส่วนหนึ่งของค่าตอบแทน พนักงานของ CoinDesk บางราย รวมถึงเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ อาจได้รับหุ้น DCG ในรูปแบบของสิทธิ์ในการเพิ่มมูลค่าหุ้น ซึ่งได้รับมอบหมายให้ใช้เวลาหลายปี นักข่าวของ CoinDesk ไม่สามารถซื้อหุ้นใน DCG ได้โดยตรง