อุปกรณ์ชาร์จไร้สายแบบหลายอุปกรณ์ 16 เครื่องเพื่อแทนที่ Apple AirPower


Belkin BOOST ↑ UP สถานีชาร์จไร้สาย ภาพของ Belkin Apple ประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการประกาศเปิดตัวที่ชาร์จไร้สาย AirPower ก่อนที่อุปกรณ์จะสิ้นสุด แม้กระทั่งก่อนที่จะวางตลาด แต่อย่าลืมเครื่องชาร์จไร้สายสำรองสำหรับอุปกรณ์หลายเครื่อง หากต้องการอ่านบทความนี้อย่างครบถ้วน คลิกที่นี่