หลายบริษัทยังคงไม่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับการทำงานแบบผสมผสาน

หลายบริษัทยังคงไม่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับการทำงานแบบผสมผสาน

หลายบริษัทยังคงรักษาความปลอดภัยของการทำงานแบบผสมผสานไม่เพียงพอ (เปิดในแท็บใหม่) แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าความท้าทายจะยิ่งเลวร้ายลงในอนาคต ตามรายงานของ HP Wolf Connect ที่สำรวจผู้จัดการด้านความปลอดภัยเกือบ 1500 คนใน. ..