โทเค็น AVAX เริ่มได้รับโมเมนตัมแม้ว่ากิจกรรม DeFi จะลดลง