32PRCYXKDRBXFPYAVPAG54X464

Binance.US ซึ่งเป็นหน่วยงานในสหรัฐฯ ของยักษ์ใหญ่ด้านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล กำลังหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสูงถึง 50 ล้านดอลลาร์จากการประเมินมูลค่า 4500 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นความต่อเนื่องของรอบแรกของการแลกเปลี่ยนตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ .

แบ่งปันสิ่งนี้