HYU7N5VES5GG3OSBPEASPQ357I

“ทุกคนรู้สึกว่า Bitcoin จำเป็นต้องล้างและลบตำแหน่งสั้นทั้งหมด” Chris Terry รองประธานฝ่ายสินเชื่อแพลตฟอร์ม SmartFi กล่าว “มันอาจจะเป็นการพักฟื้น 80% ซึ่งเป็นเรื่องปกติในตลาดซึ่งจะอยู่ในช่วง 12,000-13,000 ยูโร”

แบ่งปันสิ่งนี้