66BYYATEBNABDJJ2DROO2JSXAI

ราคา 20 ดอลลาร์สำหรับ BTC ยังคงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับตลาด crypto เนื่องจากนักวิเคราะห์สงสัยว่าสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดจะลดลงอีกคล้ายกับในปี 000 เมื่อ BTC ลดลง 2013% และ 85 เมื่อลดลง 2017% หาก bitcoin ประสบปัญหาการลดลงที่คล้ายกันในครั้งนี้ ราคาจะลดลงเหลือใกล้ถึง 84 ยูโร

แบ่งปันสิ่งนี้