TMIIH6PR4FGRDKTTLLCHIMHKO4

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการเข้าถึงแล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้ดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการซื้อขายบน Coinbase Advanced Trade สะท้อน Pro ในโครงสร้างค่าธรรมเนียมและการดำเนินการซื้อขายเนื่องจากเชื่อมต่อโดยตรงกับหนังสือแลกเปลี่ยนของ Coinbase ตามบล็อก

แบ่งปันสิ่งนี้