CQZ2LOKCUNFDFBK4FLXUZCBMXM

“กิจกรรมเดียวกันควรมีกฎระเบียบที่เหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏที่ใด และนั่นไม่ใช่ตอนนี้เพราะผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลจำนวนมากค่อนข้างคล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในระบบธนาคารหรือในตลาดทุน แต่พวกเขาไม่ได้ถูกควบคุมในลักษณะเดียวกัน” เขากล่าว “ดังนั้นเราจึงต้องทำ

แบ่งปันสิ่งนี้