WVMEFILWE5DHVNAM65T2TEFE4I

แม้จะมีความพยายามอย่างดีที่สุดในอุตสาหกรรมคริปโต แต่ “metaverse” ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่รวมศูนย์และโดดเดี่ยว นั่นเป็นเหตุผลที่ชื่อที่ใหญ่ที่สุดในเกมและซอฟต์แวร์มารวมกันเพื่อสร้าง Metaverse Standards Forum โดยมีภารกิจในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความเข้ากันได้ข้ามพื้นที่ตลอดจนคำศัพท์ที่เป็นมาตรฐาน

แบ่งปันสิ่งนี้