T2GRKBPXGRCH3O3SKOWRK655GY
ราคาของ bitcoin และ cryptocurrencies ที่สำคัญอื่น ๆ ลดลงท่ามกลางคำให้การจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell ผู้ซึ่งกล่าวว่าภาวะถดถอยอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

แบ่งปันสิ่งนี้